Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.marpet.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih NIJE uračunat PDV. Nismo u sustavu PDV-a. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE iznose do 60kn za narudžbe manje od 2000,00 Kn (ovisno o težini), dok je za narudžbe preko 2000,00 Kn dostava besplatna za područje Hrvatske.

Marpet obrt zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČIN PLAĆANJA
a) Plaćanje pouzećem: Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa.

b) Plaćanje gotovinom u prodajnom prostoru

c) Internet bankarstvo: virmansko plaćanje prema ponudi (transakcije)

ISPORUKA PROIZVODA: Naručene artikle isporučujemo Overseas / HP expressom. Isporuka će uslijediti u roku 1-3 dana od dana narudžbe, odnosno po izradi, a najkasnije 30 dana ukoliko je tako dogovoreno. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo izraditi dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje.

Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: Marpet obrt, P. Preradovića 15, 31500 Našice ili nas kontaktirajte na 031/617-886 (ili mail na info@marpet.hr)

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:

• Na adresu:  P. Preradovića 15, 31500 Našice

• Na e-mail adresu:  info@marpet.hr

ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Našice, P. Preradovića 15. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

Marpet, obrt zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Našicama.

 

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.

2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.

4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.

6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

9. Marpet obrt će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.

10. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

11. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje – obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora

 

 

 

PRAVILA O PRIVATNOSTI

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Informacije prikupljamo kako bismo pružili bolju uslugu svim našim korisnicima.
Informacije prikupljamo na dva načina:

 • Informacije koje nam dajete. Na primjer, neke naše usluge traže od vas da se prijavite za korisnički račun. Kad se prijavite, tražit ćemo vas osobne informacije, primjerice vaše ime, adresu e-pošte, telefonski broj.
 • Informacije koje dobivamo tijekom vaše upotrebe naših usluga. Možemo prikupljati informacije o uslugama koje upotrebljavate i o načinima na koje ih upotrebljavate. Informacije uključuju sljedeće:
  • Informacije o uređaju. Možemo prikupljati informacije koje se odnose na uređaj (primjerice model hardvera, verziju operativnog sustava).
  • Informacije iz logova. Kad upotrebljavate naše usluge ili prikažete naš sadržaj, automatski možemo prikupljati i pohranjivati određene informacije u log servera. To može uključivati sljedeće:
   • detalje o načinima na koje ste upotrebljavali našu uslugu, primjerice vaše upite pretraživanja
   • informacije o vrsti preglednika, jeziku preglednika, datumu i vremenu vašeg zahtjeva i željenog URL-a.
   • kolačići koji mogu jedinstveno identificirati vaš preglednik ili korisnički račun
  • Lokalna pohrana. Možemo prikupljati i pohranjivati informacije (uključujući osobne informacije) lokalno na vašem uređaju mehanizmima kao što je web-pohranjivanje preglednika (uključujući HTML 5) i aplikacijske podatkovne privremene memorije.
  • Kolačići i anonimni identifikatori. Upotrebljavamo razne tehnologije za prikupljanje i pohranjivanje informacija kad posjetite naše usluge, a to može uključivati slanje jednog ili više kolačića ili anonimnih identifikatora na vaš uređaj.

NAČIN UPOTREBE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Informacije koje prikupimo iz svih naših usluga upotrebljavamo za pružanje, održavanje, zaštitu i poboljšanje tih istih usluga, za razvoj novih usluga i za zaštitu naših korisnika.
Kad kontaktirate našu tvrtku, možemo sačuvati zapis o komunikaciji s vama kako bismo lakše riješili vaš problem. Vašu adresu e-pošte možemo upotrijebiti kako bismo vas obavijestili o uslugama, kao što je obavještavanje o nadolazećim promjenama ili poboljšanjima.
Tražit ćemo vaš pristanak prije korištenja informacija u svrhe koje nisu navedene u ovim Pravilima o privatnosti.

PRISTUP I AŽURIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Pri svakoj upotrebi naših usluga nastojimo vam pružiti pristup vašim osobnim informacijama. Ako su te informacije pogrešne, dajemo vam načine za brzo ažuriranje informacija ili njihovo brisanje – osim ako informacije moramo sačuvati zbog legitimnih poslovnih ili pravnih svrha. Prilikom ažuriranja osobnih informacija od vas možemo tražiti da potvrdite svoj identitet kako bismo mogli odgovoriti na vaš zahtjev.

INFORMACIJE KOJE DIJELIMO

Ne dijelimo osobne informacije s tvrtkama, organizacijama i pojedincima izvan naše tvrtke, osim u sljedećim okolnostima:

 • Uz vaš pristanak. Dijelit ćemo osobne informacije s tvrtkama, organizacijama ili pojedincima izvan naše tvrtke ako za to imamo pristanak. Zahtijevamo vaše dopuštenje za mogućnost dijeljenja osjetljivih osobnih podataka.
 • Iz pravnih razloga. Osobne informacije dijelit ćemo s tvrtkama, organizacijama ili pojedincima izvan naše tvrtke ako u dobroj vjeri smatramo da je pristup, upotreba, čuvanje ili otkrivanje informacija opravdano potrebno za sljedeće:
  • ispunjavanje primjenjivog zakona, pravilnika, zakonskog postupka ili valjanog službenog zahtjeva.
  • provođenje primjenjivih Uvjeta pružanja usluga, uključujući istragu potencijalnih kršenja.
  • otkrivanje, sprečavanje ili drugu vrstu rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća.
  • zaštitu od kršenja prava, vlasništva ili sigurnosti naše tvrtke, naših korisnika ili javnosti kao što to nalaže ili dopušta zakon.

Zbirne informacije u kojima nije moguće otkriti identitet možemo javno dijeliti s našim partnerima – primjerice s izdavačima, oglašavačima ili povezanim web-lokacijama. Na primjer, možemo javno dijeliti informacije kako bismo prikazali trendove o općem načinu upotrebe naših usluga.

SIGURNOST INFORMACIJA

Naporno radimo na zaštiti naše tvrtke i naših korisnika od neovlaštenog pristupa ili neovlaštene izmjene, otkrivanja ili uništenja informacija koje čuvamo. To se posebno odnosi na sljedeće:

 • Mnoge naše usluge kriptiramo SSL-om.
 • Provjeravamo naše prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade, uključujući fizičke sigurnosne mjere kako bismo štitili naše sustave od neovlaštenog pristupa.
 • Ograničavamo pristup osobnim informacijama na naše zaposlenike, ugovorne radnike i zastupnike kojima su informacije potrebne kako bi ih obradili, a koji su dužni poštovati stroge ugovorne obaveze o povjerljivosti i na njih se mogu primijeniti disciplinske mjere ili im se može uručiti otkaz ako ne ispune te obaveze.

PRIMJENA

Naša se Pravila o privatnosti primjenjuju na sve usluge koje nudi Marpet obrt za usluge i njene povezane osobe, uključujući usluge koje se nude na drugim web-lokacijama (primjerice u sklopu naših oglašavačkih usluga), ali isključene su usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova Pravila o privatnosti.

PROVEDBA PRAVILA

Redovito provjeravamo našu usklađenost s Pravilima o privatnosti. Kada dobijemo službenu pisanu žalbu, obratit ćemo se osobi koja je poslala žalbu kako bismo dobili dodatne informacije.

PROMJENE

Naša se Pravila o privatnosti povremeno mogu promijeniti. Vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila o privatnosti nećemo smanjiti bez vašeg izričitog odobrenja. Sve promjene Pravila o privatnosti objavit ćemo na ovoj web-stranici, a u slučaju značajnijih promjena objavit ćemo vidljiviju obavijest (uključujući i obavijest e-poštom o promjenama Pravila o privatnosti za pojedine usluge). U arhivi ćemo također čuvati i prijašnje inačice ovih Pravila o privatnosti kako biste ih mogli pregledati.

 

 

 

 

 

Uvjeti korištenja sadržaja

objavljenih na MarPet.hr
Svaka fotografija, nacrt, ilustracija ili članak predstavljaju autorsko djelo i kao takva su zaštićena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03), te relevantnim međunarodnim ugovorima WIPO-a (World Intellectual Property Organization).
Nije dozvoljena upotreba navedenih sadržaja u komercijalne svrhe i za izradu novih publikacija bez pismene dozvole autora. Za dodatne informacije obratite se uredništvu putem podataka Kontakt forme.
U slučaju navođenja, kao izvor informacija treba u potpunosti citirati navedene autore. Izmjena navedenih sadržaja nije dozvoljena bez odobrenja autora.
Za osobne i edukativne potrebe (u školama, fakultetima) dozvoljena je upotreba materijala u istovjetnom obliku uz navođenje izvora (autor, naslov, Marpet.hr poslužitelj).
Podaci , slike i programi prikazani na ovim web stranicama su ponuđeni isključivo u svrhu informiranja i predstavljeni u najboljoj namjeri. Autori ne odgovaraju za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem istih.
Korištenjem ovih materijala prihvaćate ove uvjete…

 

SLIKE I PRIKAZ PROIZVODA 

Slike i proizvodi prikazani na stranici mogu se razlikovati od isporučenih. Sve proizvode izrađujemo ručno, uz strojnu obradu, tako da je svaki unikatan.  

Razlike se mogu dogoditi uslijed više razloga, kao što su npr. 

 • Nepravilnosti u materijalu (npr. različiti godovi drveta) 
 • Nejednako bojanje – ako materijal nije jednako upio boju ili primio gravuru 
 • Različita boja od prikazane na slici (nije moguće uvijek 100% identično obojati u istim nijansama materijal) 
 • Dorada proizvoda uslijed uočene manjkavosti 
 • Nesavršenost materijala  
 • I slično. 

Napominjemo da se isporučenih drveni predmeti moraju održavati primjereno standardnim održavanja drvenih predmeta u uvjetima gdje će se držati. Posebno to vrijedi za predmete koji će biti izloženi svim vremenskim uvjetima.  

Svi proizvedeni predmeti su isključivo dekorativne namjene.  

Narudžbom proizvoda pristajete na gore navedeno.